Oksana Masalkina

OksanaOксана Масалкина, Россия (Пермь) – Голландия(Амэрсфоорт).

Для проживания в Голландии прежде всего нужно сдать экзамен по гражданской ориентации в Посольстве Нидерландов в Москве. Мой муж приобрел для меня учебники для самостоятельного изучения языка, словари, материалы к экзамену. Но этого, конечно же, недостаточно. Очень трудно было самостоятельно изучать язык, понимать грамматику и произношение.

В очередной мой приезд в Нидерланды, мы решили с мужем обратиться за помощью к Алине по изучению нидерландского. Не смотря на все старания мужа в изучении языка,его помощь не всегда была эффективной. Два часа в неделю в течение короткого времени, с домашним заданием, под руководством  Алины сделали свое дело. По приезду в Россию, я успешно сдала экзамен!

Я получила специально для меня подобранный, по моим просьбам курс голландского. В будущем я хочу продолжить глубже изучать язык, с группой или индивидуально. Язык нужно знать, чтобы жить в этой стране, работать, приносить пользу обществу, быть понятой, быть счастливой.

Мне очень было приятно заниматься с русскоязычным преподавателем, на своем родном языке я могла получать ответы на все мои вопросы об особенностях лексики, грамматики,  фонетики, училась вести диалог, перессказывать. Благодаря урокам Алины постепенно исчез страх, что язык достаточно трудный для меня. Dank je wel!

Oksana Masalkina, Rusland (Perm) – Nederland (Amersfoort).

Voor een verblijf in Nederland, moest ik  eerst een inburgeringsexamen doen voor de maatschappelijk oriëntatie in de Nederlandse Аmbassade in Moskou. Mijn man kocht schoolboeken voor zelfstudie, woordenboeken, materialen voor het examen. Maar dit is natuurlijk niet genoeg. Het was best moeilijk om zelfstaandig Nederlands te leren, begrijpen grammatica en uitspraak.

In mijn volgende bezoek aan Nederland, hebben we besloten om hulp aan  Alina met de studie van Nederlands te vragen. Ondanks alle inspanningen van mijn man met de studie van taal,was zijn hulp niet altijd effectief. Twee uur per week voor een korte tijd, met  het huiswerk, geleid door Alina. Het heeft gewerkt! In Rusland heb ik dat examen gehaald!
Op mijn verzoek was speciaal voor mij de leerstof geselecteerd. In de toekomst wil ik steeds beter Nederlands leren, met een groep of individueel. Taal moet je kennen om in dit land te wonen, te werken, te bijdragen aan de samenleving, te worden verstaan, om gelukkig te zijn.
Ik was zeer verheugd met de Russische taal-leraar, in eigen taal, kon ik duidelijke antwoorden op al mijn  vragen over de eigenaardigheden van woordenschat, grammatica, fonetiek krijgen. Ik leerde  dialoog spreken, teksten navertellen. Door de lessen van Alina verdwijnt geleidelijk de  vrees dat de taal moeilijk voor mij is.  Dank je wel!